Mulighetsstudie Kollsnes SOFC-CC

Utredning av karbonfangst ved Kvitebjørn Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra i Tromsø