Mulighetsstudie for et leverandørnøytralt basiskonsept for CCS, og metodikk for røykgasskarakterisering for heterogen røykgass hos Kvitebjørn Varme