ISO TC 265 nasjonal ekspert WG3, WG6 og WG7, og leder i den norske ISO TC 265 speilkomité, for standardisering av CCS

Standardavtaler for kjøp og salg av CO2