Utvikling av LCA-metodikk for dokumentasjon av negative utslipp og fordeling av byrder og gevinster i CCUS-verdikjeder