Utvikling av integrert programvare for samkjøring av flerfase-simulatoren Ledaflow med reservoar-simulatoren GEM for simulering av flerfase CO2 injeksjonsstrømning mellom brønn og reservoar

Simulering
Budsjett
11,9 MNOK
CLIMIT-finansiering
48 %
Prosjektnummer
621306
Prosjektpartnere
  • • Total Energies EP Norge
  • • Energie Beheer Nederland
  • • Neptune
  • • ENI
  • • ConocoPhilips Norge
  • • Wintershall
Prosjektleder
Kongsberg Digital AS
Prosjektperiode
03/22-12/23
Innvilget
01/03/2022