Utvidet mulighetsstudie – konsept og ‘basis of design’ for to prototype verdikjeder i halvindustriell skala

Sluttbruker
Budsjett
5,137 MNOK
CLIMIT-finansiering
58 %
Prosjektnummer
620209
Prosjektpartnere
  • • Borg CO2 AS
  • • Borg Havn
  • • Fortum Oslo Varme
  • • Stormkast Utvikling
  • • Norske Skog Saugbrugs
  • • Sarpsborg Avfallsenergi
  • • CO2 Capsol
  • • Compact Carbon Capture
  • • Acinor
  • • Biobe
Prosjektleder
Borg CO2
Prosjektperiode
12/2020 – 12/2021
Innvilget
03/12/2020