Utredning av karbonfangst ved Kvitebjørn Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra i Tromsø

Fangst
Budsjett
0,575 MNOK
CLIMIT-finansiering
35 %
Prosjektnummer
621278
Prosjektpartnere
  • • Daimyo AS
Prosjektleder
Charlotte Tiller
Prosjektperiode
11/21-11/22
Innvilget
12/11/2021