Standardavtaler for kjøp og salg av CO2

CCS verdikjede
Budsjett
0,12 MNOK
CLIMIT-finansiering
70 %
Prosjektnummer
619134
Prosjektpartnere
Prosjektleder
IOM Law advokatfirma AS
Prosjektperiode
06/19-12/22
Innvilget
11/06/2019