Reduction of nitrosamines in CO2 capture by UV-light

Fangst
Budsjett
2 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
210239
Prosjektpartnere
  • • Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU
  • • SINTEF Materials and Chemistry
  • • Det Norske Veritas AS
  • • Fluor Enterprises, Inc.
  • • Maasvlakte CCS Project C.V.
  • • Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Prosjektleder
NTNU
Prosjektperiode
2011-2013
Innvilget
26/01/2011