Offshore CCS

Sluttbruker
Budsjett
3,859 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
620068
Prosjektpartnere
  • • KANFA AS
  • • PIER AS
Prosjektleder
Prosjektperiode
06/20-12/20
Innvilget
09/06/2020