Mulighetsstudie for etablering av avfallshåndtering med karbonfangst (PLASTICO2)

CCS verdikjede
Budsjett
0,37 MNOK
CLIMIT-finansiering
50 %
Prosjektnummer
623375
Prosjektpartnere
  • • Aker Carbon Capture
Prosjektleder
Aker Carbon Capture
Prosjektperiode
07/23-05/24
Innvilget
04/07/2023