Mulighetsstudie CCS-klynga på Øra Fase 1

Sluttbruker
Budsjett
7,887 MNOK
CLIMIT-finansiering
57 %
Prosjektnummer
619092
Prosjektpartnere
 • • Borg Havn IKS
 • • FREVAR KF
 • • Østfoldforskning
 • • Fortum Oslo Varme
 • • Equinor
 • • Stormkast Utvikling
 • • Compact Carbon Capture
 • • Norske Skog Saugbrugs
 • • Borregaard
 • • Acinor
 • • Geminor
 • • IFE
 • • EGE
 • • Kvitebjørn Bio-El
 • • Østfold Energi
 • • Biobe
 • • Sarpsborg Avfallsenergi
 • • CO2 Capsol
Prosjektleder
Borg CO2
Prosjektperiode
05/19 – 06/21
Innvilget
24/04/2019