Materials selection for CO2 transport and injection wells – O2 limits

Korrosjon
Budsjett
5,8 MNOK
CLIMIT-finansiering
48 %
Prosjektnummer
617017
Prosjektpartnere
  • • Institutt for Energiteknikk (IFE)
Prosjektleder
Institutt for Energiteknikk (IFE)
Prosjektperiode
08/2017-12/2019
Innvilget
08/03/2017