Effektiv CO2-fangst fra foredlet avfallsbrensel ved bruk av CLC-teknologi («CLC-SRF»)

Fangst
Budsjett
3,75 MNOK
CLIMIT-finansiering
65 %
Prosjektnummer
620066
Prosjektpartnere
  • • Kvitebjørn Bio-El AS
  • • Geminor AS
  • • Kronos Titan AS
  • • Elkem ASA
  • • Silicon Products
  • • Technical University Darmstadt
  • • NORSUS
  • • SINTEF Industri
  • • SINTEF Energi
Prosjektleder
Prosjektperiode
09/2020 – 06/2022
Innvilget
09/06/2020