HPC-simuleringsprogramvare for gigatonne-lagringsutfordringer, fase 2

Tverrsnitt av simulert CO2komposisjon i 2050 basert på modellen for Sleipner feltet tilgjengelig via co2datashare.org.

Rapid Optimization for Multilayer History-Matching of the CO2 Plume on the 2019 Sleipner Benchmark Model

Improved non-equilibrium Darcy-Buckingham model for CO2 storage (NEQUIMOD) – for calibration and prediction of the Utsira CO2 plume

Se fra/See from ca. ca. 34:45

Benchmarking VE simulation methods against seismic history at Sleipner

Åpne og reproduserbare simuleringer av CO2 injeksjon på Sleipner

Simulation Tools for CO2 Storage and CO2 EOR

Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2 (II)

Pore scale numerical analysis for geological sequestration of CO2