Extended High Resolution (XHR) Seismikk for Kartlegging og Monitorering av CO2 reservoarer.

CO2 Monitoring: test of seismic processing workflow on passive seismic and methods for co- interpretation of seismic and non-seismic data in the offshore

Fase 3 av (H-Net) Prosjektet Seismisk Monitorierings Nettverk for Horda Plattform Regionen

View west from the HNAR seismic recording station HNB4 at Holsnøy.

Monitoring the Q16 Maas field

SHAPE – Seafloor Height from Aqua PressurE for offshore CO2

Forprosjekt overflate monitorering

Assessing the capabilities of induced seismicity monitoring for CO2 storage

Microseismic monitoring and geomechanical interpretation at In Salah – fase 1

Kvantifisering av risiko relatert til lagring av CO2 ved å bruke av spenningsdata og geomekaniske modeller (SHARP)

Demonstration of optimized baseline seismic monitoring network for the Horda Platform region (H-Net project)