Well Barrier Integrity Test Unit – BTU

Well control for CO2 Wells

Lossesystem for direkte CO2 injeksjon

eXRES-prosjektet omhandler utvikling av ny teknologi for sanntidslogging av formasjonsresistivitet for vårt kjerneboringsutstyr, rettet mot CCS

HPC-simuleringsprogramvare for gigatonne-lagringsutfordringer, fase 2

Tverrsnitt av simulert CO2komposisjon i 2050 basert på modellen for Sleipner feltet tilgjengelig via co2datashare.org.

Extended High Resolution (XHR) Seismikk for Kartlegging og Monitorering av CO2 reservoarer.

CO2 Monitoring: test of seismic processing workflow on passive seismic and methods for co- interpretation of seismic and non-seismic data in the offshore

Norway and UK cross boundary initiative towards a climate motivated drilling operation in the North Sea (Joint Drilling – Step 2)

Fase 3 av (H-Net) Prosjektet Seismisk Monitorierings Nettverk for Horda Plattform Regionen

View west from the HNAR seismic recording station HNB4 at Holsnøy.

CO2 lagring illustrert ved geologiske eksempler på land