Effektiv CO2-fangst fra foredlet avfallsbrensel ved bruk av CLC-teknologi («CLC-SRF»)

Oxyfuel feasibility project