Installasjon, igangkjøring og testperiode av karbonfangstpilot ved Returkraft AS

Karbonfangst ved Fiven Norge AS – forprosjekt

CCS Heimdal varmesentral – Utvikling og optimalisering av grunnkonsept, Fase 2

Mulighetsstudie Kollsnes SOFC-CC

Energy Generating Carbon Capture, EGCC

Utredning av karbonfangst ved Kvitebjørn Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg på Skattøra i Tromsø

Fangst av CO2 fra luft (Luft CO2-fangst)

Forprosjekt CCS Forus Energigjenvinning

CO2-Hub Nord fase 2

3C Pilot, kommersialisering og teknologikvalifisering for TRL 3