Mulighetsstudie for etablering av avfallshåndtering med karbonfangst (PLASTICO2)