Zero Emission Gas Power long term system and material test

 • Budsjett
  3,2 millioner
 • Climit-finansiering
  1,5 MNOK fra Forskningsrådet, resten egeninnsats og private midler
 • Prosjektnummer
  193139
 • Partnere
  • IFE • CMR
 •  
 • Prosjektperiode
  2009-2010