Validation of CO2- Recycle and solvent

 • Budsjett
  8,87 millioner
 • Climit-finansiering
  50% fra Forskningsrådet, resten fra Statoil
 • Prosjektnummer
  179971
 • Partnere
  • SINTEF
 •  
 • Prosjektperiode
  2007-2010