Utnyttelse av CO2 i avgass fra sementindustrien for stabilisering av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall»

 • Budsjett
  8 tusen
 • Climit-finansiering
  45 %
 • Prosjektnummer
  245051
 • Partnere
  NOAH
 •  
 • Prosjektperiode
  2015