Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

  • Budsjett
  • Climit-finansiering
  • Prosjektnummer
    182599
  • Partnere
  •  
  • Prosjektperiode
    01.04.2007 – 31.12.2007