Studie av logistikkløsninger for CO2 fra fangstanlegg hos Returkraft til skip for videre transport til permanent lagring

 • Budsjett
  7,48 millioner
 • Climit-finansiering
  50 %
 • Prosjektnummer
  620094
 • Partnere
  Eyde-Klyngen, Kristiansand Havn og Glencore Nikkelverk AS
 •  
 • Prosjektperiode
  2020-2022