SOLVIT SP4 Educational Programme

 • Budsjett
  37,33 millioner
 • Climit-finansiering
  26,4 MNOK fra Forskningsrådet, 7,5 MNOK fra industri, resten egeninnsats
 • Prosjektnummer
  189998
 • Partnere
  Aker Clean Carbon AS, nå Aker Engineering and Technology(AET)
 •  
 • Prosjektperiode
  2009 – 2016