OLGA CO2 Verification and Improvement Project (CO2-VIP)

 • Budsjett
 • Climit-finansiering
  45% fra Forskningsrådet, resten fra private deltagere og egeninnsats fra bedriften
 • Prosjektnummer
  200490
 • Partnere
  Institutt for Energiteknikk
 •  
 • Prosjektperiode
  2010-2012