Miljøstiftelsen Bellonas arbeid med den europeiske teknologiplattformen for fossile kraftverk med nullutslipp (ETP ZEP).

  • Budsjett
  • Climit-finansiering
  • Prosjektnummer
    176007
  • Partnere
  •  
  • Prosjektperiode
    01.05.2006 – 31.12.2007