Large-Scale Demonstration of pressurized Chemical Looping Technology (CLC)

 • Budsjett
  27,6 millioner
 • Climit-finansiering
  21,6 MNOK fra Forskningsrådet, resten fra industripartnerne i BIGCCS
 • Prosjektnummer
  189984
 • Partnere
  SINTEF Materialer og Kjemi (Oslo og Trondheim), NTNU samt industrigruppa i BIGCCS (193816).
 •  
 • Prosjektperiode
  2009-2013