Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

 • Budsjett
  1,8 millioner
 • Climit-finansiering
  65 %
 • Prosjektnummer
  230039
 • Partnere
  Sintef Energi, CMR, IFE, UNI res, IRIS, NGI, UiO, SINTEF (tidligere Tel-Tek), Norsar
 •  
 • Prosjektperiode
  2013-14