Geological Storage of CO2, Mathematical Modelling and Risk Assessment (MatMoRA)

 • Budsjett
  20,45 millioner
 • Climit-finansiering
  16,1 MNOK fra Forskningsrådet, resten er egenfinansiering og bidrag fra industri
 • Prosjektnummer
  178013
 • Partnere
  • SINTEF IKT • Princeton University • University of Stuttgart • Statoil • Shell Norge AS
 •  
 • Prosjektperiode
  2007-2011