Forprosjekt NanoCO2 – En teknologiplattform for innovativ CO2 fangst og lagring basert på nanoteknologi.

 • Budsjett
 • Climit-finansiering
  65%
 • Prosjektnummer
  221163
 • Partnere
  SINTEF Materialer og kjemi avd. Oslo, Sinvent AS
 •  
 • Prosjektperiode
  2012-2013