Environmental Decision Support for Innovative EcoDesign for CCS e-Decide

 • Budsjett
  6,8 millioner
 • Climit-finansiering
  80 % fra Forskningsrådet, 20% fra Statoil og Shell. (Statkraft har bidratt med halvparten av finansieringen fra industri i prosjektets to første år).
 • Prosjektnummer
  199991
 • Partnere
  • Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) • Aalborg Universitet • Tel-Tek • Statoil • Statkraft • Høyskolen i Telemark • (Statkraft inntil 1.1.2012) • Shell kommer inn som ny partner i løpet av 2012
 •  
 • Prosjektperiode
  2010-2013