Eksperimentell undersøkelse av atmosfærisk amindegradering

 • Budsjett
  3,45 millioner
 • Climit-finansiering
  50 %
 • Prosjektnummer
  225764
 • Partnere
  Aker Clean Carbon/Aker Solutions, Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 •  
 • Prosjektperiode
  2013