BIGCO2

 • Budsjett
  104,3 millioner
 • Climit-finansiering
  80 % fra Forskningsrådet, resten fra industriaktørene
 • Prosjektnummer
  178004
 • Partnere
  NTNU • Conoco/Phillips • DLR • Aker Solutions • Alstom • General Electric • Shell • Statkraft • Statoil (Norsk Hydro og Statoil fra starten) • Total
 •  
 • Prosjektperiode
  2007 – 2011