Amine Emissions during Carbon Capture, Phase II, Experimental study (ExSIRA)

 • Budsjett
  11,56 millioner
 • Climit-finansiering
  80 % finansiering fra Forskningsrådet, øvrig fra industribedriftene
 • Prosjektnummer
  199874
 • Partnere
  • Statoil • Vattenfall • Shell Technology • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) • Norsk institutt for naturforskning (NINA) • Universitetet i Oslo • Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB) • Norsk institutt for luftforskning (NILU)
 •  
 • Prosjektperiode
  2010 – 2014