Sekretariat

CLIMIT-programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges Forskningsråd. Forskningsrådets prosjekter omtales ofte som CLIMIT-FoU, mens Gassnovas del omtales som CLIMIT-Demo.

Forskningsrådet er ansvarlig for forsknings- og kompetanseprosjekter, mens Gassnova er ansvarlig for utviklings- og demonstrasjonsprosjekter.

Ingrid Sørum Melaaen

Leder CLIMIT-sekretariatet

+47 95198180

Svein Gunnar Bekken

Seniorrådgiver, Gassnova

+47 975 65 486

Thore Hatlen

Seniorrådgiver, Gassnova

+47 975 65 486

Svein Mofossbakke

Seniorrådgiver, Gassnova

+47 959 98 886

Kari-Lise Rørvik

Seniorrådgiver, Gassnova

+47 992 41 818

Åse Slagtern

Seniorrådgiver, Norges Forskningsråd

+47 22 03 70 29

Aage Stangeland

Seniorrådgiver, Norges Forskningsråd

+47 958 22 903

Jørild Svalestuen

Seniorrådgiver, Gassnova

+47 482 88 685