Trykktank for testing av effekter som følge av eventuelle lekkasjer til havbunn i forbindelse med geologisk lagring av CO2.

  • Budget
  • Climit financing
  • Project number
    182599
  • Project partners
  •  
  • Project period
    01.04.2007 – 31.12.2007