Langtidseffekter av utslipp av aminer fra CO2‐renseanlegg på vegetasjon, jordfauna og jordsmonn i et N‐sensitivt terrestrisk økosystem

 • Budget
 • Climit financing
  50%
 • Project number
  232256
 • Project partners
  Norsk institutt for naturforskning, NINA, NMBU
 •  
 • Project period
  2014-2017