CLIMIT Digit 2021

Invitasjon til «CLIMIT Digit 2021» webinar, 10. februar kl. 1200–1600

CLIMIT Digit 2021

Prosjektene som støttes av CLIMIT-programmet er verdensledende på mange områder innen CCS takket være prosjekteiernes kunnskap, erfaring og satsingsvilje kombinert med myndighetenes langsiktige støtte til utvikling av CO2-håndtering.

CLIMIT-sekretariatet inviterer til et webinar som viser bredden i prosjekter som støttes av programmet. Prosjektene har bidratt til realisering av Langskip og bidrar til framtidig utbygging av fullskala CCS-kjeder i Norge, Europa og resten av verden.

Vi håper webinaret vil gi deg ny innsikt og inspirasjon til videre satsing.

Program onsdag 10. februar

Kl. 1200–1300 Felles sesjon for alle deltagere
Kl. 1300–1600 Parallell-sesjoner for presentasjon av prosjekter

Det er parallell-sesjoner for fangst, transport, lagring og «prosessindustri og markedsutvikling» med tid til spørsmål og svar i hver sesjon.

Webinaret vil innledes på norsk, mens prosjektene velger norsk eller engelsk etter eget ønske.

Dette webinaret erstatter denne gangen vår tradisjonelle CLIMIT Summit konferanse som tidligere har blitt arrangert annethvert år og sist i 2019. Det blir gjort opptak av webinaret som blir tilgjengelig for deltagerne i etterkant.

Vennligst hold av datoen og tiden til CLIMIT Digit 2021. Mer informasjon om programmet og gjennomføring av webinaret kommer senere.

Beste hilsen,

Ingrid Sørum Melaaen / Leder av CLIMIT Sekretariatet